Kontakt

Sekretariat Instytutu Technologii i Innowacji Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Dyrektor

dr inż. Renata Gnitecka - Dyrektor Instytutu Technologii i Innowacji

ul. Sejmowa 5A , 59-220 Legnica, pok. 103, budynek C