Realizowane projekty

Realizowane projekty

Obecnie realizowane projekty we współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

  • Specjalistyczne oprogramowanie wspierające Lean Management w zakładzie produkcyjnym - we współpracy z firmą Industrial Support.
  • Specjalistyczne zastosowania dronów w logistyce - we współpracy z Instytutem INTL Sp. z o.o.
  • Specjalistyczne zastosowania dronów na potrzeby powiatu – we współpracy z Instytutem INTL Sp. z o.o. oraz Powiatem Legnickim, w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków latających na potrzeby powiatu. Sygnatariuszami porozumienia są również: Instytut INTL Sp. z o.o., Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy, firma TUVPOL oraz Urząd Miejski w Złotoryi.