Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji usług badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach programu "Bon na innowacje". O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa sektora MŚP, a przedmiotem dofinansowania jest usługa badawczo-rozwojowa dotycząca wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, której rezultatem będzie wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu lub procesu.