Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji:

  • usług badawczo-rozwojowych,
  • ekspertyz,
  • opinii o innowacyjności
  • projektów.

Instytut Technologii i Innowacji spełnia wymogi Centrum Transferu Technologii i może realizować usługi badawczo-rozwojowe, dla firm sektora MŚP w ramach programu Bon na Innowacje, który będzie kontynuowany w roku 2024. Usługi badawczo-rozwojowe dotyczą wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, której rezultatem będzie wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu lub procesu.