Rada nadzorująca

Rada nadzorująca

Skład Rady Nadzorującej Instytutu Technologii i Innowacji:

  • dr Bogumiła Wątorek, Przewodnicząca Rady - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
  • mgr Robert Burba - Kanclerz,
  • dr Przemysław Siudak - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych,
  • dr inż. Piotr Nadybski - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,
  • dr Monika Stanaszek - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
  • mgr Kamil Barczyk – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
  • mgr Zbigniew Bytnar – Członek Zarządu POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.