Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

Prace badawczo-rozwojowe

W roku akademickim 2022/2023 zrealizowano łącznie 21 prac badawczo-rozwojowych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Bon na Innowacje. Prace dotyczyły wdrażania innowacji produktowych lub procesowych w firmach w obszarach: inżynieria mechaniczna, w tym inżynieria produkcji, IT, logistyka, energetyka  źródeł odnawialnych oraz innych.

Wybrane prace:

 • Opracowanie prototypu stanowiska do pomiaru, sortowania oraz usuwania naddatków poprodukcyjnych ozdób choinkowych z wykorzystaniem robota współpracującego/Vitbis Sp. z. o. o.
 • Opracowanie technologii wytapiania aluminium z wykorzystaniem promienników podczerwieni/Przedsiębiorstwo przerobu stopów  metali nieżelaznych Sp. z o. o.
 • Opracowanie zmodyfikowanej technologii wykonania sworznia w celu podwyższenia twardości powierzchni, odporności na zużycie ścierne oraz odporności antykorozyjnej/ Sacher Sp. z o. o
 • Opracowanie technologii pomiaru ilości i jakości wody w dystrybutorach wody filtrowanej/ Skywater Sp. z o.o.
 • Opracowanie technologii planowania, rejestrowania przez Internet oraz wsparcia realizacji specjalistycznych usług medycznych w miejscu przebywania pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji czasowo – kosztowej/ Dajax Centrum medyczne Sp. z o.o.
 • Udoskonalenie platformy Getthebox poprzez dodanie nowych funkcjonalności i dostosowanie technologiczne/ Kampo Przemysław Kędzierski.
 • „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie optymalizacji produkcji i magazynowania energii z OZE oraz oszczędności energetycznych na potrzeby samowystarczalności energetycznej przedsiębiorstwa.”/STOLBUD Sp. z o. o.
 • Tworzenie adaptacyjnych testów zawodowych z wykorzystaniem technologii machine learning oraz algorytmów sztucznej inteligencji usprawniających ich działanie/ Funmedia Sp. z o. o.
 • Opracowanie metody szacowania parametrów modelu energetycznego budynku z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji wraz z implementacją  algorytmów w prototypie systemu informatycznego.”/ZAKOR Sp. z o.o.
 • „Prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem AI+ML+BD+DM nad prototypem inteligentnej wyszukiwarki i platformy społecznościowej  dla poszukujących i wykonujących różne usługi sprzątania”/Neo-Plan Sp. z o.o.

Ekspertyzy

W roku akademickim 2022/2023 wykonano ekspertyzy dla firm PIT-RADWARo. S.A. oraz NT Logistics S.C w zakresie inżynierii mechanicznej.

Opinie o innowacyjności

W roku akademickim 2022/2023 przygotowano opinie o innowacyjności dla czterech firm sektora MŚP.

Projekty edukacyjno-badawcze

 • Drony w inwentaryzacji w magazynach wysokiego składowania/ w partnerstwie z Instytut INTL.
 • Drony w monitoringu i pomiarach na potrzeby powiatu legnickiego (inspekcje).
 • Oprogramowanie TPM wspierające rozwiązania Lean Manufacturing w zakładach produkcyjnych/ w partnerstwie z IndustrialSupport.