O nas

O nas

Instytut Technologii i Innowacji jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Został utworzony w październiku 2021 r.

Celem Instytutu Technologii i Innowacji jest transfer wiedzy i technologii do gospodarki, wspieranie realizacji prac badawczych i rozwojowych, komercjalizacja wyników tych prac, a także wspieranie kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorczości studentów.

Instytut Technologii i Innowacji może świadczyć specjalistyczne usługi badawcze, oferować konsultacje i ekspertyzy oraz realizować projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Instytut Technologii i Innowacji prowadzi działania we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a także wieloma podmiotami zewnętrznymi.

Instytut działa na podstawie:

Zapraszamy do współpracy!